ONZE DIENSTEN

Flexibel en snel

Door gebruik te maken van de laatste technologie kunnen wij uw boekhouding wekelijks gaan monitoren; waar nodig springen we direct bij

Advies waar nodig

Op basis van een wekelijks bijgehouden boekhouding kunnen wij veel sneller ingrijpen en adviseren waar nodig.

Cloud accountant

Wij werken volledig in de cloud. Hierdoor kan u van eender waar en op eender welk tijdstip aan uw meest recente cijfers en inzichten

Meest recente blogartikels

De belastingsvrijstelling op dividenden.

Natuurlijke personen die in 2018 dividenden toegekend of ontvangen hebben uit aandelen, krijgen van de overheid een belastingvrijstelling op de afgehouden roerende voorheffing.Ze dienen deze vrijstelling wel zelf aan te vragen in de aangifte personenbelasting. Hierdoor kunnen ze tot 192 EUR per persoon aan teveel ingehouden roerende voorheffing terugvorderen.Voor gehuwde of wettelijk samenwonende personen, geldt de

Read More

Investeer voor 2020!

Twijfelt u nog of u een geplande investering nog beter in 2019 dan wel in 2020 doet? Wij geven u hieronder alvast enkele redenen om uw investering toch nog voor het einde van dit jaar te doen. Verhoogde investeringsaftrek De verhoogde éénmalige investeringsaftrek van 20% loopt nog tot 31/12/2019.Eénmanszaken of vennootschappen die ten laatste op die

Read More

De hervorming van de vennootschapsbelasting

Tags : 

De maatregelen van het zomerakkoord zijn ondertussen grotendeels bekend. Voor zelfstandigen en vennootschappen kan u hieronder de belangrijkste maatregelen terugvinden: Nieuwe tarieven Voor KMO’s daalt het verlaagde tarief vanaf 2018 naar 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR winst, daar waar dit op vandaag nog 24,25% is op de eerste 25.000 EUR en reeds

Read More

Rekening courant bij overlijden zaakvoerder / bestuurder

Bij het overlijden van een bestuurder of zaakvoerder komt het vaak voor dat de overleden persoon nog een rekening courant openstaan heeft aan zijn vennootschap. De openstaande vordering of schuld dient in dat geval mee opgenomen te worden in de nalatenschap van de overleden persoon.   Rekening Courant Credit Betreft het een vordering op de

Read More

De afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017

Tags : 

Op donderdag 23 februari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient. Vanaf 1 april 2017 worden de kwartaalvoorschotten voor de btw dus afgeschaft.

Read More

Uitstel Biztax 2016

Alle verenigingen, vennootschappen en VZW’s die hun aangifte in de vennootschapsbelasting,rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners dienden in te dienen tegen 28 september 2016 hebben nu een bijkomend uitstel gekregen tot en met 5 oktober 2016. Aan de basis liggen alweer aanhoudende technische problemen en overbelasting van de systemen waardoor veel gebruikers hun aangifte niet konden indienen.

Read More

Een vereenvoudigde en goedkopere invordering voor onbetwiste schulden.

Tags : 

Sinds 2 juli 2016 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het makkelijker en eenvoudiger moet maken voor bedrijven om hun vervallen en niet betwiste facturen te innen. Het is de bedoeling van de wetgever om niet langer een rechtbank te moeten inschakelen bij het invorderen van openstaande en vervallen schulden. Hierdoor verloopt het proces

Read More

Belastingen besparen met een levensverzekering

Tags : 

Belastingkorting van 30% Een individuele levensverzekering kan vaak een interessante manier zijn om nog bijkomend aan pensioensparen te doen of uw naasten bijkomend te beschermen in geval u komt te overlijden. Bovendien zijn de premies ook nog fiscaal aftrekbaar en leveren ze, -net zoals pensioensparen- een belastingvoordeel op van 30%. Voorwaarden Het levensverzekeringscontract moet afgesloten

Read More

De fiscale voordelen van een elektrische wagen

Tags : 

Misschien denkt u erover om als zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe wagen aan te schaffen maar twijfelt u nog tussen de aanschaf van een wagen op benzine of diesel en een elektrische wagen. In dit kort artikel zetten wij de fiscale voordelen van elektrisch rijden voor u op een rijtje. Om de aankoop van een

Read More

BTW-wijzigingen 2016

Vanaf 01/01/2016 veranderen de volgende zaken op BTW-vlak: Renovatie van woningen Het verlaagde tarief van 6% dat van toepassing is voor de renovatie van woningen blijft weliswaar behouden, maar de woning dient nu minstens 10 jaar oud te zijn daar waar dit vroeger maar 5 jaar was. Verhoging van de omzetdrempel De omzetdrempel verhoogt van

Read More

De investeringsaftrek voor digitale investeringen

Tags : 

Vanaf aanslagjaar 2016,  kan u gebruik maken van een nieuw soort investeringsaftrek: De investeringsaftrek voor digitale investeringen. Wie heeft er recht op? De nieuwe investeringsaftrek is enkel bedoeld voor eenmanszaken, micro- en kleine ondernemingen. Welke investeringen komen in aanmerking? Investeringen die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen. Investeringen in systemen

Read More

Subsidies per gemeente

Naast een reeks algemene subsidies zoals de subsidies voor hinder bij werken, kunnen ook steden en gemeentes bepaalde subsidies toekennen aan ondernemers. Hieronder geven wij een overzicht van de specifieke subsidies per ons omringende gemeente: Deerlijk geen speciale subsidies Harelbeke geen speciale subsidies Kortrijk Starterspremie Voor beginnende ondernemers die nog geen 2 jaar bezig zijn,

Read More

Grootte van de vennootschappen: een update

De groottecriteria van ondernemingen werden eind 2015 gewijzigd. Hieronder kan u de nieuwe groottecriteria terugvinden   Micro-onderneming Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de drie volgende criteria niet overschrijden en die geen moeder- of dochtervennootschap zijn: Balanstotaal: 350.000,00 EUR Omzet: 700.000,00 EUR Personeelsbestand: 10 Kleine onderneming Kleine ondernemingen

Read More

Veranderen van boekhouder of accountant

Vaak weten mensen niet goed hoe ze moeten veranderen van boekhouder, terwijl de procedure zeer eenvoudig is. Uw opzegtermijn nagaan Eerst zal er moeten nagegaan worden of in de huidige samenwerkingsovereenkomst of opdrachtbrief een opzegtermijn werd overeengekomen. Werd er geen opzegtermijn overeengekomen, dan bent u vrij om te veranderen van boekhouder of accountant wanneer u dat zelf wilt.

Read More

Vergeten uw benoeming of ontslag als zaakvoerder / bestuurder te publiceren?

Wat als uw benoeming als bestuurder of zaakvoerder nooit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad? U bent reeds een aantal jaren aangesteld als bestuurder of zaakvoerder van uw vennootschap maar dit werd nooit gepubliceerd. Heeft dit voor u gevolgen? Omdat de publicatie van uw benoeming nooit gebeurde, worden alle handelingen die u stelt als bestuurder aanzien

Read More

Maaltijdcheques

Hieronder herhalen we nog even de fiscale, sociale en boekhoudkundige spelregels: Er mag door de werkgever slechts één maaltijdcheque per gewerkte dag worden toegekend. De maaltijdcheques kunnen nooit worden toegekend als vervanging van loon. De maaltijdcheques zijn slechts 3 maanden geldig. Maaltijdcheques kunnen ook toegekend worden aan de bedrijfsleider. De werknemersbijdrage moet minstens 1,09 EUR

Read More

BTW-vrijstellingsregeling: verhoging van de drempel?

In een nieuw wetsontwerp werd de huidige omzetdrempel voor de vrijstellingsregeling van 15.000 EUR per jaar naar 25.000 EUR per jaar opgetrokken. Als dit wetsontwerp goedgekeurd raakt door de Europese Unie dan zou deze nieuwe drempel reeds ingaan vanaf 1 januari 2016. Dat zou betekenen dat vanaf volgend jaar zelfstandigen en ondernemingen die minder dan 25.000

Read More

Al gehoord van SODA?

We weten ondertussen allemaal wel dat de verwerking van de lonen in de boekhouding een tijdrovende bezigheid is. Tel daar nog eens bij dat er op het einde van het jaar ook een loonsovereenstemming moet opgemaakt worden en je komt al snel tot de conclusie dat deze verwerking toch enkele honderden euro’s per jaar kost

Read More

Tax-shelter voor investeringen in start-ups

Tags : 

De nieuwe programmawet bevat een nieuwe regeling in verband met het investeren in KMO’s / micro-ondernemingen. Deze kan onder bepaalde voorwaarden zeer interessant zijn. Hieronder gaan we na of deze investering ook voor u interessant is.   Welke investeringen komen in aanmerking: Investeringen gedaan als natuurlijke persoon in geld, dus niet in natura, vanaf 01/07/2015

Read More

BTW-aftrek bij personenwagens met 50% beroepsgebruik of minder

Beroepsgebruik > 50% De BTW-aftrek op gewone personenwagens is, op enkele uitzonderingen na, beperkt tot maximaal 50%. Heeft u dus een factuur van 100 EUR + 21 EUR BTW en 90% beroepsgebruik, dan kan u nog altijd maar 10,50 EUR in aftrek brengen, dus zelfs indien u de wagen voor meer dan 50% voor uw beroep gebruikt.

Read More

VZW – aangifte rechtspersonenbelasting

Vanaf 1/1/2015 moeten Vzw’s nu ook hun jaarlijkse aangifte rechtspersonenbelasting online indienen. Dit kan op hetzelfde portaal voor de aangifte vennootschapsbelasting ingediend worden. (http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/) Daar kan je inloggen met je kaartlezer en elektronische identiteitskaart. Vzw’s krijgen, net zoals de vennootschappen een termijn tot 30 september 2015 na afsluiten van het boekjaar om de aangifte in te dienen als het

Read More

Meer weten over ons? Maak vrijblijvend een afspraak.