Vergeten uw benoeming of ontslag als zaakvoerder / bestuurder te publiceren?

  • 0

Vergeten uw benoeming of ontslag als zaakvoerder / bestuurder te publiceren?

Category : Juridisch

Wat als uw benoeming als bestuurder of zaakvoerder nooit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

U bent reeds een aantal jaren aangesteld als bestuurder of zaakvoerder van uw vennootschap maar dit werd nooit gepubliceerd. Heeft dit voor u gevolgen?

Omdat de publicatie van uw benoeming nooit gebeurde, worden alle handelingen die u stelt als bestuurder aanzien als persoonlijke handelingen. U handelt dus in eigen naam en niet in naam van de vennootschap.

Dat houdt ook in dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor elke beslissing die u neemt.

Komt het dus tot een claim, dan kunt u, samen met uw opgebouwd privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Opgepast met bestuurders van een NV: Een mandaat kan maar een maximale duur hebben van 6 jaar. Vergeet dus niet tijdig uw herbenoeming te publiceren!

Wat als uw ontslag als bestuurder of zaakvoerder nooit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

U dient uw ontslag in als bestuurder of zaakvoerder. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag, maar laat na om de publicatie ervan te doen.

Ook hier zijn de consequenties quasi dezelfde. Omdat het ontslag nooit gepubliceerd werd, bent u naar de buitenwereld toe nog altijd zaakvoerder en/of bestuurder.

U riskeert dus nog altijd aansprakelijk te worden gesteld, zelfs al had u uw ontslag al enkele maanden of jaren geleden ingediend.

Een goede opvolging van uw publicaties is dus onontbeerlijk!

Kan u zelf handelen?

Uw vennootschap laat na om uw ontslag te publiceren, kan u zich daartegen wapenen?

In eerste instantie is het best om uw vennootschap daarvan aangetekend op de hoogte te stellen en te vragen om het nodige te doen.

Weigert uw vennootschap echter om het ontslag te publiceren, dan kan u de publicatie op eigen houtje in orde brengen.

De rechtspraak aanvaardt in deze gevallen dat u het heft in eigen handen neemt en de publicatie uitvoert.

Hulp nodig of bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem