Subsidies per gemeente

 • 0

Subsidies per gemeente

Category : Ondernemen

Naast een reeks algemene subsidies zoals de subsidies voor hinder bij werken, kunnen ook steden en gemeentes bepaalde subsidies toekennen aan ondernemers.

Hieronder geven wij een overzicht van de specifieke subsidies per ons omringende gemeente:

Deerlijk

geen speciale subsidies

Harelbeke

geen speciale subsidies

Kortrijk

Starterspremie

Voor beginnende ondernemers die nog geen 2 jaar bezig zijn, kan de stad Kortrijk tussenkomen voor een bedrag tot 4.000 EUR als steunmaatregel.

De stad Kortrijk kan tussenkomen bij bewezen facturen voor maximum:

 1. registratierechten bij een aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden (maximaal 20%);
 2. verfraaiings- inrichtings- en/of beveiligingswerken aan panden bestemd voor ondernemersdoeleinden (maximaal 20%)
 3. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemersdoeleinden (maximaal 20%)
 4. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemersdoeleinden (maximaal 50 %)

Woon je niet in de stedelijke kern, dan komt Kortrijk tussen voor een bedrag van maximaal 1.000 EUR en dit enkel voor de punten 3 en 4.

Leegstandspremie

Geef je een nieuwe bestemming aan een structureel leegstaand pand in de stadskern, dan kan de stad Kortrijk tussenkomen voor een bedrag tot 5.000 EUR

De stad Kortrijk kan tussenkomen bij bewezen facturen voor maximum:

 1. registratierechten bij een aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 2. verfraaiings- inrichtings- en/of beveiligingswerken aan panden bestemd voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 3. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 4. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemersdoeleinden (max 50 %).

De kosten voor cursussen en professioneel advies en begeleiding komen enkel in aanmerking als je sinds minder dan 2 jaar zelfstandig bent

De premie kan maximaal € 5000,00 bedragen

Toegankelijkheidspremie

Maak uw bestaand handelspand toegankelijk voor gehandicapten, en krijg tot 2.000 EUR steun van Stad Kortrijk.

De premie bedraagt 50% van gemaakte kosten.

Premie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven

Om in aanmerking te komen voor de premie moet het opvanginitiatief en de ondernemer voldoen aan enkele voorwaarden:

 • de opvang moet georganiseerd worden op het grondgebied van de stad Kortrijk met een geldige vergunning van Kind en Gezin;
 • het gaat om een initiatief dat kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende plaatsen inricht op een bestaande locatie (capaciteitsuitbreiding) dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het moet om voorschoolse opvang gaan en dus dienen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar;
  • het initiatief moet bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 dagen per week;
  • het initiatief moet minimaal 4 jaar blijven bestaan;
  • het initiatief moet open staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk, kinderen mogen bij invulling van de opvangplaatsen niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging

De premie bedraagt € 400,00 per bijkomend gerealiseerde kinderopvangplaats. De premie wordt desgevallend aangevuld met:

 • € 2.500,00 indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 50 opvangplaatsen per 100 kinderen zijn;
 • maximaal € 1.500,00 voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingstraject.

De premie kan worden aangewend voor de financiering van de volgende kosten:

 • registratierechten, verschuldigd bij aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden;
 • verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het kinderopvanginitiatief;
 • inschrijvingsrcehten voor vormings- en vervolmakingscusrussen voor ondernemingsdoeleinden;
 • honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en begeleiding voor ondernemingsdoeleinden;
 • aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang.

Kuurne

Geen speciale subsidies

Zwevegem

Bouw je in Zwevegem een woongelegenheid boven uw winkel of handelszaak en bedragen de kosten minstens 6.000 EUR, dan kan de stad Zwevegem tussenkomen voor een bedrag tot 1.000 EUR.


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem