De investeringsaftrek voor digitale investeringen

 • 0

De investeringsaftrek voor digitale investeringen

Vanaf aanslagjaar 2016,  kan u gebruik maken van een nieuw soort investeringsaftrek: De investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Wie heeft er recht op?

De nieuwe investeringsaftrek is enkel bedoeld voor eenmanszaken, micro- en kleine ondernemingen.

Welke investeringen komen in aanmerking?

 1. Investeringen die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen.
  1. Investeringen in systemen die de elektronische betalingen vergemakkelijken
  2. Investeirngen in systemen voor elektronische facturatie, handetekening of archivering
 2. Investeringen die dienen voor de beveiliging van uw ICT en communicatie-systemen
  1. Investeringen in systemen voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties
  2. Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen
  3. Investeringen in systemen die zorgen voor een veiliger beheer van de door de ondernemingen verzamelde persoonsgegevens.
 3. Aanvullende investeringen die nuttig zijn bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT.
  1. De kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen.
  2. Investeringen in hardware of software die de interfacing van de beoogde systemen mogelijk maken, met inbegrip van interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek voor digitale investeringen werd voor aanslagjaar 2016 vastgelegd op 13,5%. Heeft u 100 EUR geïnvesteerd, dan is 13,5 EUR direct aftrekbaar van de winst van het boekjaar.

Bijkomende voorwaarden?

Zorg ervoor dat uw leverancier de juiste vermeldingen op zijn factuur of een bijkomend document aan zijn factuur staan heeft.

Zo dient hij het soort investeringen te vermelden alsook de geijkte formule:

″Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 92 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 :

Ik, ondergetekende ………,

bevestig dat :

— … (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92)

… (Datum)

… (Naam)

… (Handtekening)


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem