Een vereenvoudigde en goedkopere invordering voor onbetwiste schulden.

  • 0

Een vereenvoudigde en goedkopere invordering voor onbetwiste schulden.

Sinds 2 juli 2016 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het makkelijker en eenvoudiger moet maken voor bedrijven om hun vervallen en niet betwiste facturen te innen.

Het is de bedoeling van de wetgever om niet langer een rechtbank te moeten inschakelen bij het invorderen van openstaande en vervallen schulden.

Hierdoor verloopt het proces veel sneller en ook goedkoper.

Wij geven hieronder kort een beschrijving van de nieuwe procedure.

De inleiding

Om de procedure op te starten dient u zich te wenden tot een advocaat.

Deze zal het dossier nazien en doorgeven aan de deurwaarder.

 

De invordering

De deurwaarder stuurt aan de debiteur een aanmaning tot betalen, samen met de bewijsstukken en een antwoordformulier.

Na ontvangst van deze aanmaning beschikt de debiteur over 1 maand en 8 dagen om te reageren.

De debiteur kan:

  • Ofwel betalen: meteen of met een afbetalingsplan.
  • Ofwel betwisten: merk wel op dat deze betwisting gemotiveerd moet zijn.
  • Ofwel niet reageren en niet betalen.

Bij een gemotiveerde betwisting stopt deze nieuwe invorderingsprocedure. Het is voor een schuldeiser dan nog altijd mogelijk om alsnog een procedure voor de rechtbank op te starten.

Reageert de debiteur niet en weigert hij van betalen of houdt hij zich niet aan het afgesproken afbetalingsplan, dan stelt de deurwaarder een PV van niet-betwisting op.

Dit PV van Niet-Betwisting kan dan door de bevoegde magistraat uitvoerbaar verklaard worden waarna dit PV kan uitgevoerd worden door de gerechtsdeurwaarder.

Beperkingen

Deze procedure geldt vooralsnog enkel voor facturen tussen bedrijven.

Openstaande facturen aan particulieren kunnen niet langs deze weg worden ingevorderd.

De invorderingsprocedure is ook niet mogelijk bij een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling

Deze procedure is niet van toepassing op niet contractuele verbintenissen

De invordering van schulden ten aanzien van publieke overheden (steden, provincies, overheid, instellingen van openbaar nut,…) dienen ook nog steeds volgens de oude procedures ingevorderd te worden.

Conclusie

Deze nieuwe procedure zal voor een groot deel van de openstaande facturen kunnen gebruikt worden.

 


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem