Category Archives: BTW

 • 0

De afschaffing van de BTW-kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017

Category : BTW , Fiscaal

Op donderdag 23 februari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient.
Vanaf 1 april 2017 worden de kwartaalvoorschotten voor de btw dus afgeschaft.
Enkel voor de BTW-aangifte van het vierde kwartaal zal er nog een voorschot moeten gestort worden, dit ten laatste op 24 december van het jaar.

Het bedrag van dit voorschot is OFWEL gelijk aan de handelingen van 1 oktober tot en met 20 december van het vierde kwartaal OFWEL gelijk aan het saldo van de BTW-aangifte van het derde kwartaal.

 


 • 0

De fiscale voordelen van een elektrische wagen

Misschien denkt u erover om als zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe wagen aan te schaffen maar twijfelt u nog tussen de aanschaf van een wagen op benzine of diesel en een elektrische wagen.

In dit kort artikel zetten wij de fiscale voordelen van elektrisch rijden voor u op een rijtje.

Om de aankoop van een nieuwe elektrische wagen aan te moedigen, zijn er enkele  fiscale gunstmaatregelen van kracht.

120% aftrekbaarheid van de elektrische wagen

De belangrijkste voor zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders is ongetwijfeld de verhoogde aftrekbaarheid van de elektrische wagen.

Een elektrische wagen is 120% aftrekbaar.

U kan dus meer kosten in aftrek brengen dan wat u effectief betaald heeft.

Daarnaast zijn ook alle bijkomende kosten zoals onderhoud en verzekering voor de volle 120% aftrekbaar.

Betaalt u dus 1.000 EUR aan verzekering, dan mag u 1.200 EUR in aftrek brengen!

Kost uw wagen u 50.000 EUR en schrijft u elk jaar 1/5 af, dan kan u elk jaar 12.000 EUR afschrijven in plaats van 10.000 EUR.

Koos u dan toch voor een wagen op benzine ter waarde van 50.000 EUR en met een aftrekbaarheid van 75%, dan kon u slechts 7.500 EUR in fiscale aftrek brengen.

Deze aftrekbaarheid van 120% is van toepassing op alle autokosten, met uitzondering van de elektriciteit. Deze is, net zoals de brandstofkosten op vandaag, slechts voor 75% aftrekbaar.

Geen verkeersbelasting op elektrische wagens

Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op inverkeerstelling (BIV) alsook de jaarlijkse verkeersbelasting.

Aftrekbaarheid van de elektrische wagen

Net zoals bij andere wagens geldt het normale stelsel van aftrekbaarheid van de BTW.

De BTW op uw autokosten is ten hoogste 50% aftrekbaar.

Hou er ook rekening mee dat de fiscus de elektriciteit van uw oplaadstation ook als brandstof aanziet.

U kan dus maximaal 50% van de BTW op elektriciteit aftrekken.

 


 • 0

BTW-wijzigingen 2016

Category : BTW

Vanaf 01/01/2016 veranderen de volgende zaken op BTW-vlak:

Renovatie van woningen

Het verlaagde tarief van 6% dat van toepassing is voor de renovatie van woningen blijft weliswaar behouden, maar de woning dient nu minstens 10 jaar oud te zijn daar waar dit vroeger maar 5 jaar was.

Verhoging van de omzetdrempel

De omzetdrempel verhoogt van 15.000 EUR naar 25.000 EUR. Ondernemingen die minder dan 25.000 EUR omzet per jaar factureren, hebben dus de keuze om dit al dan niet met BTW te doen.

Factuurdatum bepaalt de opeisbaarheid

Voor transacties tussen ondernemingen zal voortaan de factuurdatum bepalen wanneer de BTW moet worden voldaan; tenzij er voorschotten gefactureerd worden, zal de BTW dus pas opeisbaar zijn op factuurdatum.

Voor ondernemingen die voor de overheid werken, zal de datum van (gedeeltelijke) betaling van de factuur het tijdstip bepalen waarop de BTW opeisbaar is.

Bestuursmandaten van rechtspersonen worden onderworpen aan BTW

Waar men vroeger nog de keuze had om bestuursmandaten van rechtspersonen al dan niet aan de BTW-plicht te onderwerpen, zal dit nu niet langer het geval zijn.

Vanaf 1 april 2016 zullen mandaten van rechtspersonen definitief onderworpen zijn aan de BTW-plicht. Het vroegere keuzestelsel vervalt daarbij.

Wijzigingen naar het tarief van 0%

 1. Pro Deo diensten van gerechtsdeurwaarders

Wijzigingen naar het tarief van 6%

Het verlaagd BTW-tarief van 6% is vanaf nu ook van toepassing op:

 1. Schoolgebouwen
  • De levering van schoolgebouwen voor school-of universitair onderwijs
  • De werken in onroerende staat aan schoolgebouwen
  • De onroerende leasing van schoolgebouwen
 2. Assistentiehonden (volgt nu de regeling blindegeleidehonden)
  • Speciale uitrusting voor assistentiehonden
  • Diensten verleend door dierenartsen
  • Opleiding van assistentiehonden

Wijzigingen naar het tarief van 21%

 1. Afzonderlijk verkochte weekbladen, tijdschriften en artikels

 • 0

BTW-vrijstellingsregeling: verhoging van de drempel?

Category : BTW

In een nieuw wetsontwerp werd de huidige omzetdrempel voor de vrijstellingsregeling van 15.000 EUR per jaar naar 25.000 EUR per jaar opgetrokken.
Als dit wetsontwerp goedgekeurd raakt door de Europese Unie dan zou deze nieuwe drempel reeds ingaan vanaf 1 januari 2016.

Dat zou betekenen dat vanaf volgend jaar zelfstandigen en ondernemingen die minder dan 25.000 EUR per jaar aan omzet draaien, kunnen vrijgesteld worden van hun Btw-verplichtingen.


 • 0

BTW-aftrek bij personenwagens met 50% beroepsgebruik of minder

Category : BTW

Beroepsgebruik > 50%

De BTW-aftrek op gewone personenwagens is, op enkele uitzonderingen na, beperkt tot maximaal 50%.
Heeft u dus een factuur van 100 EUR + 21 EUR BTW en 90% beroepsgebruik, dan kan u nog altijd maar 10,50 EUR in aftrek brengen, dus zelfs indien u de wagen voor meer dan 50% voor uw beroep gebruikt.

Beroepsgebruik < 50%

Bij een beroepsgebruik lager dan 50%, dient de BTW beperkt te worden in functie van het beroepsgebruik.

Heeft u dus een beroepsgebruik van 40%, dan kan u slechts 40% van de aangerekende BTW in aftrek brengen.

Voor dezelfde factuur als hierboven, (100 EUR + 21 EUR BTW) kan u dus 8,40 EUR (21,00 x 40%) in aftrek brengen.

 

 


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem