Beleggen in aandelen – fiscaliteit

 

Meerwaarden

Er zijn 3 factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij de fiscale behandeling van meerwaarden, dat zijn:

1) de ligging van de vennootschap waarin belegd werd

2) de duur van de aangehouden participatie.

3) de grootte van de eigen vennootschap

 

  • 1. De ligging van de vennootschap waarin belegd werd

Meerwaarden op aandelen zijn belastbaar aan het normale vennootschapstarief, als de vennootschap gelegen is in een fiscaal paradijs.

Fiscale paradijzen worden in onze wetgeving omschreven als ‘landen waarin de vennootschap niet onderworpen is aan een gelijkaardige belasting als de Belgische vennootschapsbelasting of onderworpen is aan een belastingregime dat aanzienlijk gunstiger (= werkelijke belastingdruk <15%) is dan in België.

Enkele vaak voorkomende fiscale paradijzen zijn onder andere Panama, De Kaaimaneilanden,…

Meerwaarden op aandelen waarvan de vennootschap NIET gelegen is in een fiscaal paradijs, kunnen genieten van een fiscaal gunstiger regime, of zelfs van een volledige vrijstelling van taxatie.

  • 2. de duur van de aangehouden participatie

Ligt de vennootschap niet in een fiscaal paradijs, dan moet er gekeken worden hoe lang de participatie werd aangehouden. Werd die minder lang dan één jaar aangehouden, dan is de meerwaarde belastbaar aan 25,75%

Werd de particpatie langer dan één jaar aangehouden, dan kan de volledige vrijwaarde vrijgesteld worden bij kleine vennootschappen.

  • 3. de grootte van de vennootschap

Bij grote vennootschappen die hun participatie langer dan één jaar aanhielden, en waarvan de ligging van de vennootschap waarin belegd werd, zich niet in een fiscaal paradijs bevond, zijn de meerwaarden belastbaar aan het verminderde vennootschapstarief van 0,412%

Vanaf 01/01/2018 zijn meerwaarden op aandelen altijd belastbaar, behalve als de participatie minstens 10% bedraagt of 2,5 miljoen EUR en als de aandelen langer dan een jaar in bezit zijn.

Voor grote vennootschappen valt het tarief van 0,412% weg.

Minderwaarden

Minderwaarden op aandelen zijn niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
Op deze regeling bestaat slechts 1 uitzondering.

Bij vereffening of liquidatie van een participatie is de minderwaarde, enkel en alleen ten belope van het gestort kapitaal, toch aftrekbaar.

Dividenden

Dividenden die u verkrijgt uit aandelenparticipaties kunnen vrijgesteld worden ten belope van 95% (DBI-aftrek) als ze voldoen aan de onderstaande 3 cumulatieve voorwaarden:

  1. De uitkerende vennootschap mag niet gelegen zijn in een belastingparadijs
  2. De participatie dient u reeds voor minstens 1 jaar in portefeuille gehad te hebben.
  3. De participatie moet een aanschafwaarde van meer dan 1.200.000 EUR hebben OF minstens 10% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

In alle andere gevallen is een dividend gewoon belastbaar.

 

Koersverschillen

Koopt en verkoopt u aandelen in vreemde munt, en realiseert u hierop meer-/ minderwaardes door koersverschillen, dan is de algemene regel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt.

De koersverschillen zullen dus op dezelfde manier behandeld worden.


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem