Private Equity

Beleggingen in private equityfondsen komen in België niet zo vaak voor.

Nochtans is België één van de meest interessante landen om deze fondsen aan te houden.

Private equityfondsen bestaan vaak uit een combinatie van fiscaal transparante en niet-transparante structuren.

Afhankelijk van de structuur van het fonds, kunnen de inkomsten al dan niet vrijgesteld worden, hetzij op basis van dubbelbelastingverdragen, hetzij op basis van Belgische vrijstellingsregelingen.

Heel belangrijk hier is de analyse van het fonds zelf; vaak dient er tot op het niveau van de investeringen geoordeeld te worden of een vrijstellingsregeling kan gebruikt worden.

 


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem