Beleggen in vastgoed – Fiscaliteit

Beleggen in vastgoed via uw vennootschap kan zeer interessant zijn op langere termijn.

Afschrijvingen

Op het gebouw dat u aankoopt, kan uw vennootschap gaan afschrijven. Hierdoor drukt u de winst van het boekjaar en ook de komende boekjaren.

De bijkomende aankoopkosten zoals registratierechten en notariskosten kan u afhankelijk van de grootte van uw vennootschap in één keer in resultaat nemen, dan wel gespreid over de afschrijvingsperiode van het onroerend goed.

Terreinen kan u niet afschrijven, de bijkomende aankoopkosten die betrekking hebben op een terrein zijn dan weer wel aftrekbaar.

Meerwaarden

Meerwaarden die u behaalt bij een verkoop van een onroerend goed zijn belastbaar. Heeft u het onroerend goed reeds langer dan 5 jaar in uw vennootschap zitten, dan kan er eventueel gebruik gemaakt worden van het principe van gespreide taxatie. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet u binnen een periode van 3 tot 5 jaar de verkoopprijs van uw onroerend goed herbeleggen in nieuwe afschrijfbare vaste activa.

De meerwaarde die u realiseerde op dit vastgoed mag u dan gespreid in de tijd laten belasten, a rato van het afschrijvingspercentage van de vaste activa waarin herbelegd werd.

Minderwaarden

Minderwaarden zijn aftrekbaar

Huurinkomsten

Huurinkomsten zijn belastbaar in de vennootschap.


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem